Mehru Pekus 1985'te stanbul'da dodu. Lisede balayan resim ve fotograf eitimimi üniversitede mücevher tasarımıyla tamamladıktan sonra aktif olarak resim ve gümüçalımalarını sürdürmektedir. Budha'nın öretisi ile tanımasının ardından son yıllarda "tek nefes" resimleri olarak adlandırdıı ve dou felsefelerinden esinlendii kendi tarzında çalımaktadır.

Resimlerin temelinde ki eimli / yuvarlak temalı ekiller genellikle meditasyondan sonra nefesleri farkında olarak / hissederek yüzeye aktarılmaktadır.

Resimler bazen sadece tek bir nefes verite bir fırça darbesinden olumakta, bazen ise farklı detaylar ile birlemektedir.